Įvairūs > Pascal programavimas

Savaitės dienos

(1/1)

Macaque:
Su šia programa parašę savaitės diena (skaičiais), ji jum atvaizduos tekstu.


--- Kodas: ---program savaitės_dienos;    // Pavadinimas
var
    a,b,diena : integer;    // Priskiriam kintamuosiuos, šio atvėju "a,b,diena" kintamieji yra sveiki
begin
  Write('Įveskite savaitės dieną: ');   // Spauzdinima "Įveskite savaitės dieną:"
  Readln(diena);    // Nuskaitomas kintamasis "diena"

  case diena of     // Priskiriam kintamajui "diena" f-cijas
    1 : Write('Pirmadienis');   // Parašius 1 spauzdins: "Pirmadienis"
    2 : Write('Antradienis');   // Parašius 2 spauzdins: "Antradienis"
    3 : Write('Treciadienis');  // Parašius 3 spauzdins: "Treciadienis"
    4 : Write('Ketvirtadienis');    // Parašius 4 spauzdins: "Ketvirtadienis"
    5 : Write('Penktadienis');  // Parašius 5 spauzdins: "Penktadienis"
    6 : Write('Šeštadienis');   // Parašius 6 spauzdins: "Šeštadienis"
    7 : Write('Sekmadienis');   // Parašius 7 spauzdins: "Sekmadienis"
  otherwise Write('Įvesta klaidinga savaitės diena');   // Jeigu kitoks skaičius spauzdins: "Įvesta klaidinga savaitės diena"
end;
   
    ReadLn;
end.

--- Baigti kodą ---

Lukas:
kai pagerintai switch ciklas ant paskalio rasos :D

Navigacija

[0] Žinučių sąrašas

Eiti į pilną versiją