Autorius Tema: {ASM} mini disasembleris  (Skaityta 6234 kartus)

Neprisijungęs vitalikaz

 • Dalyvis
 • **
 • Įrašai: 895
 • Karma: +59/-2
 • Tikėk kuo tiki
  • Žiūrėti profilį
  • blast.lt
{ASM} mini disasembleris
« Įrašytas: 2009-07-05 22:51:39 pm »
Iš tikrųjų labai įdomi laabai žemo lygio (procesoriaus lygyje) programavimo kalba.. Čia daugiau kaip pavizdys, negu pamoka. Nors jeigu nors truputuką orentuojasi žmogus šiame reikale, tai iš komentarų viską galima puikiai suprasti. Programa iš EXE arba COM windows executable failų pagauna komandas JMP (jump (pascalinis goto) ) ir ROL (procesoriaus registro dvejetainę reikšmę pastumia į kairę). Tokiu pat būdu darašę likusias komandas (jų yra daug) gautume visą dekompiliatorių ir galėtume stebėti bet kurios programos veiksmus pažingsniui. Tai būtu naujas dviračio išradimas, nes disasmblerių yra parašyta gan daug ;) Jeigu kas domisi assembler'iu ir kažkam įdomu kaip visa tai atrodo, tai vat mano mini disasm'as:

; Gausime JMP ir ROL veiksmus is EXE arba COM failo.model Small ; programos modelio lygis

.stack 100h  ; stack'o dydis sesioliktaineje skaiciavimo sistemoje


; duomenu segmente isskiriame vietos tam tikrom reiksmem. Kitaip tariant - kintamieji. "10, 13" - windows'u eilutes pabaigos zenklas

.data

welcome db 10, 13, "Programa suranda .com arba .exe faile JMP bei ROL komandas ir isveda rezultat'a i faila", 10, 13, "$" ; welcome tekstas

iveskite db "Iveskite eilute:  $"

eilute db 100, ?, 101 dup(?) ; pirmame baite saugomas eilutes ilgis, i antra interupt'as irashys ivesta ilgi, toliau - turini. (+1 simb. eneteriui)

neivesta db 10,13, "Neivedete eilutes!", 10, 13, "$"

atlikta_lbl db 10,13,"Atlikta. $"

dirbama_lbl db 10,13,"Dirbama...", 10, 13, "$"

sourceprogram db 64 dup(0)

output db 64 dup(0)

help db 10, 13, "Naudojimo taisykles: 3.exe programa.exe failas.txt; kur programa.exe - failas, kuriame ieskosim komandu, failas.txt - rezultatu isvedimo failas.$";

rez db 100 dup(0), "$"

tempas db ?, ?, "$"

notexists db "Pradinis failas neegzistuoja.$"

buf db 128 dup(?)

jmp_lbl db "JMP "

rol_lbl db "ROL "

rol1 db ", 1"

neweil db 13, 10

baitas db ? ; vienas baitukas :)

hex db "0123456789ABCDEF"

; zodzio (2 baitu) ilgio registru pavadinimai

WordRegName db 'AX'

db 'CX'

db 'DX'

db 'BX'

db 'SP'

db 'BP'

db 'SI'

db 'DI'


; baito ilgio registru pavadinimai

ByteRegName db 'AL'

db 'CL'

db 'DL'

db 'BL'

db 'AH'

db 'CH'

db 'DH'

db 'BH'

tarp db " "

kabl db ", "

OutputFileHandle dw ? ; failo deskriptorius; kodo segmento pradzia !

.code

 

; makro komandos

WriteFileStr macro string, writebytes

.data

@@msg_pos = $

db string,0

.code

mov ah, 40h

mov cx, writebytes

mov bx, OutputFileHandle

mov dx, offset @@msg_pos

int 21h

endm


; parsiname registro pavadinima

proc ByteRegParse

push ax

push bx

push cxmov cl, 2h

mul clxor bx,bx

mov bl,almov ah, 40h

mov dx, offset ByteRegName

add dx, bx

mov bx, OutputFileHandle

mov cx, 2

int 21hpop cx

pop bx

pop axret

endp ByteRegParse

; ....

proc WordRegParse

push ax

push bx

push cxmov cl, 2h

mul clxor bx,bx

mov bl,almov ah, 40h

mov dx, offset WordRegName

add dx, bx

mov bx, OutputFileHandle

mov cx, 2

int 21hpop cx

pop bx

pop axret

endp WordRegParse; iejimo taskas (kaip pvz C/C++ - main() f-cija, pascalyje - pagrindinis begin).

start:

 

    mov ax, @data

    mov ds, ax ; inicijuojame duomenu segmenta    lea dx, welcome

    mov ah, 09h

    int 21h ; isvedame welcome teksta    mov ax, ds                       

    mov ds, ax                         

    mov al, byte ptr ES:[80h] ;   tikrinami pradiniai duomenys (ar yra parametras)

    cmp al,0

    jne yra_paramshowhelp:

    ; jeigu nera parametru - isvedame helpa ir iseinam (besalygishkai jump'iname i pabaiga)       

lea dx, help

mov ah, 09h

int 21h

jmp pabaiga

 

yra_param:

xor bh, bh

xor ah, ah

mov di, ax ; parametru eilutes ilgis

dec di ; pirmo tarpo neskaiciuojam

xor si, si ; skaitliukas

mov bl, 82h; pradedam skaityt parametrus (skaitom pirma)

skaitom_pirma:

cmp di, 0

jle showhelp ; jeigu nera parametru parodom help'a ir iseiname

mov al, byte ptr ES:[bx]

cmp al, 20h ; 20h - tarpas

je antras ; jeigu tarpas - reiskia skaitysim jau antra parametra

mov [sourceprogram+si], al

inc si

dec di

inc bl

jmp skaitom_pirma ; jei cia, reiskia tarpo dar nebuvo - skaitom toliau.antras:

inc bl ; praeinam tarpa (bl++)

dec di ; di --

; pridedam nuliuka i pabaiga (eilutes pabaiga)

mov [sourceprogram + 2 + si], 0

xor si, si ; registras si = 0

cmp di, 0

je showhelp ; jei parametro ilgis yra 0 - parodom helpa ir iseiname is programosskaitom_antra:

cmp di, 0

jle toliau ; jeigu jau perskaitem visa parametra ir viskas tvarkoje - einame toliau

mov al, byte ptr ES:[bx]

mov [output+si], al

inc si

dec di

inc bl

jmp skaitom_antratoliau:

; pridedam nuliuka ir i antrojo parametro pabaiga

mov [output + 2 + si], 0; bandome atidaryti exe faila

mov ah, 3Dh

mov al, 0

lea dx, sourceprogram

int 21h; tikriname ar failas egzistuoja, jei ne - isvedame pranesima ir iseinam

cmp ax, 02h

je nofilemov bx, ax ; bx'e - source failo deskriptoriuslea dx, dirbama_lbl

mov ah, 09h

int 21hmov dx, offset output

xor ax, ax

mov ah, 3Ch

mov cx, 00h

int 21h

mov dx, ax ; dx - rezultato failo deskriptorius.

mov [OutputFileHandle], dx

jmp loopas ; pradedame darba


; jei nera failo..

nofile:

lea dx, notexists

mov ah, 09h

int 21h

jmp pabaiga


; PRADEDAM DARBA (atidaryto failo deskriptorius - BX)

loopas:
; nuliname registrus

xor si, si

xor di, di

xor ax, axpush dx

mov cx, 80h ; skaitysime 128 simbolius (toks yra buferis)

lea dx, buf

mov ah, 3Fh

int 21h ; nuskaitompop dx

cmp ax, cx

jl pasktmpcur:

cmp si, 80h ; ar jau daejome iki buferio pabaigos

jge loopas ; jei taip - skaitom i sekanti buferi

xor ax, ax

mov al, [buf + si]

; palyginame komandos koda. Jeigu atitinka jump'ui - pereiname prie jump'u

cmp al, 0E9h

je radom

cmp al, 0EAh

je radom

cmp al, 0EBh

je radomcmp al, 0D0h ; jeigu rol'as baitu registram (ah, bh, ch, dh)

je rolByteCheck_ ; komanda_ - temp'inis pointas, kad nenushokti per toli kodo segmente

cmp al, 0D1h ; jeigu rol'as zodzio registram (ax, bx, cx, dx)

je rolByteCheck_

cmp al, 0D2h ; jeigu rol'as baitu registram su cl

je rolByteCheck_

cmp al, 0D3h ; jeigu rol'as zodzio registram su cl

je rolByteCheck_jmp pls

radom:

; irasom i faila

push bx

mov bx, dxpush ax

mov cx, 4h ; rasysim 4 baitus

mov ah, 40h

lea dx, jmp_lbl ; JMP

int 21h ; irasom

pop ax; adresa...

; zhiurim koks jmp'as ir atitinkamai imam adresa... (1b, 2b arba 4b - isorinis)

cmp al, 0EBh

je trumpasiscmp al, 0E9h

je artimasiscmp al, 0EAh

je tolimasis_

jmp nlpasktmp:

jmp paskutinistrumpasis: ; - 1 baito adresas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 1]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nltolimasis_:

jmp tolimasisrolByteCheck_:

jmp rolByteCheckartimasis: ; - 2 baitu adresas

; pirmas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 1]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; antras baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 2]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nl

tolimasis: ; - 4 baitu adresas

; pirmas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 1]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; antras baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 2]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axWriteFileStr<':'>, 1 ; <segmento adresas>:<efektyvus adresas>

; trecas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 3]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; ketvirtas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + si + 4]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nlcur_:

jmp cur


; ROL'ai

rolByteCheck:

mov ah, [buf + si + 1]

shl ah, 2

shr ah, 5

cmp ah, 00h

jne pls_

cmp al, 0D0h

je rolByte

cmp al, 0D1h

je rolWord

cmp al, 0D2h

je rolCLByte_

cmp al, 0D3h

je rolCLWord_

jmp plspls_:

jmp pls

rolCLByte_:

jmp rolCLByte

rolCLWord_:

jmp rolCLWord

rolByte:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + si + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call ByteRegParse

WriteFileStr<', 1'>, 3

jmp nlrolWord:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + si + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call WordRegParse

WriteFileStr<', 1'>, 3

jmp nlrolCLByte:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + si + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call ByteRegParse

WriteFileStr<', CL'>, 4

jmp nlrolCLWord:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + si + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call WordRegParse

WriteFileStr<', CL'>, 4

jmp nlnl:

; nauja eilute

mov cx, 2h

mov ah, 40h

lea dx, neweil

int 21hmov dx, bx

pop bx

pls:

inc si

jmp cur

pabaiga:

jmp ppabaiga ; tempinispaskutinis:

; ax'e - paskutinio buferio ilgis.

mov si, ax

cmp si, 0

je pabaigaxor di, dilloop:

cmp si, 0

jbe pabaiga

mov al, [buf + di]cmp al, 0E9h

je rradom

cmp al, 0EAh

je rradom

cmp al, 0EBh

je rradom

cmp al, 0D0h ; jeigu rol'as baitu registram (ah, bh, ch, dh)

je rrolByteCheck_

cmp al, 0D1h ; jeigu rol'as zodzio registram (ax, bx, cx, dx)

je rrolByteCheck_

cmp al, 0D2h ; jeigu rol'as baitu registram su cl

je rrolByteCheck_

cmp al, 0D3h ; jeigu rol'as zodzio registram (su cl

je rrolByteCheck_jmp pplsrradom:; irasom i faila

push bx

push ax

mov bx, dx ; deskriptoriusmov cx, 4h ; rasysim 4 baitus

mov ah, 40h

lea dx, jmp_lbl

int 21h ; irasom

pop ax

; adresa...

; zhiurim koks jmp'as ir atitinkamai imam adresa...

cmp al, 0EBh

je ttrumpasiscmp al, 0E9h

je aartimasiscmp al, 0EAh

je ttolimasis_jmp nnl

ttrumpasis: ; - 1 baito adresasxor ax, ax

mov al, [buf + di + 1]

mov dl, 10h

div dlpush bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axpush bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nnlttolimasis_:

jmp ttolimasis

rrolByteCheck_:

jmp rrolByteCheck

aartimasis: ; - 2 baitu adresas

; pirmas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 1]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; antras baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 2]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nnlttolimasis: ; - 4 baitu adresas

; pirmas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 1]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; antras baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 2]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

WriteFileStr<':'>, 1

; trecas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 3]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

; ketvirtas baitas

xor ax, ax

mov al, [buf + di + 4]

mov dl, 10h

div dl

push bx

xor bx, bx

mov bl, al

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop ax

push bx

xor bx, bx

mov bl, ah

lea dx, [hex + bx]

pop bx

push ax

mov cx, 1h ; rasysim 1 bita

mov ah, 40h

int 21h ; irasom

pop axjmp nnl

lloop_:

jmp llooprrolByteCheck:

mov ah, [buf + di + 1]

shl ah, 2

shr ah, 5

cmp ah, 00h

jne ppls_

cmp al, 0D0h

je rrolByte

cmp al, 0D1h

je rrolWord

cmp al, 0D2h

je rrolCLByte_

cmp al, 0D3h

je rrolCLWord_

jmp pplsppls_:

jmp ppls

rrolCLByte_:

jmp rrolCLByte

rrolCLWord_:

jmp rrolCLWord

rrolByte:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + di + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call ByteRegParse

WriteFileStr<', 1'>, 3

jmp nnlrrolWord:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + di + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call WordRegParse

WriteFileStr<', 1'>, 3

jmp nnlrrolCLByte:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + di + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call ByteRegParse

WriteFileStr<', CL'>, 4

jmp nnlrrolCLWord:

WriteFileStr<'ROL '>, 4

mov al, [buf + di + 1]

shl al, 5

shr al, 5

call WordRegParse

WriteFileStr<', CL'>, 4

jmp nnlnnl:

; nauja eilute

mov cx, 2h

mov ah, 40h

lea dx, neweil

int 21hmov dx, bx

pop bxppls:

dec si

inc di

jmp lloop
ppabaiga:

lea dx, atlikta_lbl

mov ah, 09h

int 21h    mov ah, 4ch

    mov al, 0

    int 21h ; pabaiga

 

end start

Programą rašiau univerui (pirmam kurse, pirmam semestre). Siūlau visiems pasidomėt, kas nesidomėjo, tikrai įdomu :)
« Paskutinį kartą keitė: 2009-07-05 23:02:04 pm sukūrė vitalikaz »

Neprisijungęs Lukas

 • Administratorius
 • Herojus
 • ******
 • Įrašai: 7431
 • Karma: +232/-15
  • Žiūrėti profilį
Re: {ASM} mini disasembleris
« Atsakymas #1 Įrašytas: 2009-07-06 09:57:53 am »
niekad neteko susidurti su asemblerio kalba, bet kiek zinau tai su ja parasytos programos labai nedaug resursu rija is pc, nes nenaudoja tarpiniu terpiu kurios kompiliuotu koda, o kreipiasi tiesiai i proca ar kt. dali, ane?

softas windowsams
Jūsų draugas, kolega ir puslapio administratorius,

Lukas.

Gerda Photography
Serveriai.lt 50% nuolaida!
Free Hosting
Free Templates

Neprisijungęs vitalikaz

 • Dalyvis
 • **
 • Įrašai: 895
 • Karma: +59/-2
 • Tikėk kuo tiki
  • Žiūrėti profilį
  • blast.lt
Re: {ASM} mini disasembleris
« Atsakymas #2 Įrašytas: 2009-07-10 19:19:46 pm »
Nu cia jau zhiurint kaip parasysi programa. Su pascaliu, C/C++ ir kitom kalbom irgi laisvai gali gi dinamishkai pats atminti ishskirinet ir pan, kad maziau resursu rytu. Pascalyje irgi yra standartine biblioteka, kad dirbt tiesiai su procesoriaus registrais :) su asm'u parasytos programos tikrai labai mazai uzima, uztat kodo labai daug gaunasi ir dazniausiai jis sunkiai iskaitomas.

Manualai.lt Forumas

Re: {ASM} mini disasembleris
« Atsakymas #2 Įrašytas: 2009-07-10 19:19:46 pm »