Įvairūs > Pascal programavimas

{Pascal} Didžiausias skaitmuo skaičiuje.

(1/2) > >>

Edmundas Ciucko:
Pasitelkę matematiką galime suprogramuoti programą kuri rastu didžiausią skaitmenį skaičiūje..

Pamokoje taip pat šiek tiek supažindinama su while ir div komandomis


--- Kodas: ---program Didysis;   //programos pavadinimas
  Var x,a,max:integer;  //kintamieji
begin    //pradedam programą
  WriteLn('Iveskite skaiciu');   //paprašome vartotojo įvesti skaitmenį
  Readln(x);     //nuskaitome jį
  max:=1;      //priskiriame kintamajam 'max' reikšmę '1'
  while x>0 do   //"loop'as" , t.y. kol kintamasis 'x' didesnis už 0, programa atlieka tolesnius veiksmus
  Begin          //prasideda veiksmai
  a:=x mod 10;   //priskiriame veiksmo X/10 liekaną kintamajam 'a'
  if max<a then max:=a;      //jeigu kintamasis 'max' (t.y. '1') mažesnis už kintamajį 'a', tai 'max' lygu 'a'
  x:=x div 10;     //'x' lygus dalikliui gautam padalinus x iš daliklio ir gavus 10
  end;             //baigiam veiksmus
  Writeln('Didziausias skaiciaus skaitmuo: ',max);    //parašom didžiausią skaitmenį skaičiuje
  Readln;
end.        //baigiam programą
--- Baigti kodą ---

Lukas:
prasides vel mokslo metai, tai bus susidomejusiu tikriausiai :)

Edmundas Ciucko:
Tikriausiai :)

Rokas Bakūnas:
na reikes pasiaiskinti veliau, nes dar tik pradedu su pascaliu tai dar man cia per sunku,

Vygantas Pauliukonis:
Na man prasidėjo pascalis, šeip baigiu užsikankint, sunkus man bent  tie uždaviniai dar kai matieka nesiseka :)

Navigacija

[0] Žinučių sąrašas

[#] Sekantis puslapis

Eiti į pilną versiją