Įvairūs > Pascal programavimas

{Pascal} Skaičiuotuvas naudojantis CRT Biblioteką

(1/4) > >>

Edmundas Ciucko:
Tiesą sakant, duosiu jums source kodą, kuriame komentarai jums viską paaiškins :)--- Kodas: ---program skaiciuotuvas;
Uses Crt;                                              {Nurodom, kad naudosime Crt  biblioteką}
Label 1;                                               {Pažymim programą (Naudosime vėliau, norėdami grįžti į pradžią}
var  Pasirinktis, TN:string;
     sk_1, sk_2, ats:real;


Begin
1:textbackground(white);                               {Fono spalva}
Clrscr;                                                {Išvalom ekraną, pameginkit paliesti programą be šios komandos!}
TextColor(black);                                      {Nurodom teksto spalvą}
                                                       {Toliau perkelsime pointer'į į tam tikrą poziciją, bei parašysime pasirinkimus}
GotoXy(8,4);
Writeln('1. Sudėtis');
GotoXy(8,5);
Writeln('2. Atimtis');
GotoXy(8,6);
Writeln('3. Daugyba');
GotoXy(8,7);
Writeln('4. Dalyba');
GotoXy(8,8);
Writeln('5. Išeiti');
GotoXy(10,12);
Writeln('Pasirinkite: ');                              {Paprašome pasirinkti}
Pasirinktis := Readkey;                                {Priskiriame "readkey" kintamajam.}
if Pasirinktis = '1' then
   Begin
   Clrscr;                                             {Išvalom ekraną, toliau viską turėtumet suprast.}
   Writeln('Įveskite 1-ą skaičių');
   Readln(sk_1);
   Writeln('Įveskite 2-ą skaičių');
   Readln(sk_2);
   ats:=sk_1+sk_2;
   Writeln('Suma: ', ats :4:2);
   Writeln('');
   Writeln('Paspauskite betkokį klavišą norėdami tęsti...');
   Readkey;
   Goto 1;                                            {Grįžtam į pradžą (Label 1)}
   End;                                               {Baigiam sąlygos užduotį}
if Pasirinktis = '2' then
   Begin
   Clrscr;
   Writeln('Įveskite 1-ą skaičių');
   readln(sk_1);
   Writeln('Įveskite 2-ą skaičių');
   readln(sk_2);
   ats:=sk_1-sk_2;
   Writeln('Skirtumas: ', ats :4:2);
   Writeln('');
   Writeln('Paspauskite betkokį klavišą norėdami tęsti...');
   Readkey;
   Goto 1;                                            {Grįžtam į pradžą (Label 1)}
   End;                                               {Baigiam sąlygos užduotį}
if Pasirinktis  = '3' then
   Begin
   Clrscr;
   Writeln('Įveskite 1-ą skaičių');
   readln(sk_1);
   Writeln('Įveskite 2-ą skaičių');
   readln(sk_2);
   ats:=sk_1*sk_2;
   writeln('Atsakymas: ', ats :4:2);
   writeln('');
   Writeln('Paspauskite betkokį klavišą norėdami tęsti...');
   Readkey;
   Goto 1;                                            {Grįžtam į pradžą (Label 1)}
   End;                                               {Baigiam sąlygos užduotį}
if Pasirinktis = '4' then
   Begin
   Clrscr;
   Writeln('Įveskite 1-ą skaičių');
   readln(sk_1);
   Writeln('Įveskite 2-ą skaičių');
   readln(sk_2);
   ats:=sk_1/sk_2;
   Writeln('Paspauskite betkokį klavišą norėdami tęsti...');
   Readkey;
   Goto 1;                                            {Grįžtam į pradžą (Label 1)}
   End;                                               {Baigiam sąlygos užduotį}
If Pasirinktis = '5' then                             {Prasideda pagrindinė Crt užduotis :)}
   Begin
   ClrScr;
  Writeln('Ar jūs įsitikinęs ? (T/N)');               {Duodam užklausą}
  TN := Readkey;                                      {Nuskaitom ką pasirinkto vartotojas (T arba N)}
  if TN = 't' then                                    {Jei pasirinko t atlieka užduotį}
   Begin
   Writeln('Made by Falkner. @ ''09');
   Delay(1000);
   Halt;                                              {Halt - išeina iš programos}
   end;
  if TN = 'n' then                             {Jei pasirinko n atlieka užduotį}
   Begin
   Writeln('Visvien.. Ką ketini čia veikti?..');
   Delay(1550);                                {Sulaiko tolimesnį veikimą 1550 milisekundžių}
   Goto 1;                                     {Grįžta į pradžą (Label 1)}
   end;
 End;                                          {Užbaigia pagrindinį IF'ą}
End.


--- Baigti kodą ---

Tikiuosi nebūsit chamai, ir jo niekur neplatinsit, kadangi gan ilgai rašiau specialiai šiam forumui :)
Prisegu *.pas failą jeigu įdomu kaip programa atrodo Pascal'yje :)


Lukas:
nu pasistengei pasistengei :O

reikes parsisiusti pascali :) i siuntinius idesiu, jei nemokamas bus ;]

Edmundas Ciucko:

--- Citata iš: primatas  2009-05-11 18:55:31 pm ---nu pasistengei pasistengei :O

reikes parsisiusti pascali :) i siuntinius idesiu, jei nemokamas bus ;]

--- Baigti citatą ---

Free Pascal (FPS) 0.6.4a :)

Lukas:
jau siunciuosi is source forge : ) imesiu i siuntinius, kai parsisius ;] labai jau kotais lietai siuncia is to source  ;\ uz keliu minuciu bus linkas siuntiniuose :) gal gali padaryti dar bendresne free pascal programos nauodjamo pamoka? ideciau kategorija i puslapi ; ]

Edmundas Ciucko:
Padarysiu su mielu noru :)

Navigacija

[0] Žinučių sąrašas

[#] Sekantis puslapis

Eiti į pilną versiją