Autorius Tema: Analitinio mastymo logika - A. RAŠKINIS, G. KAROBLIS - Logikos užduočių pratybos  (Skaityta 4541 kartus)

Neprisijungęs Lukas

  • Administratorius
  • Herojus
  • ******
  • Įrašai: 7431
  • Karma: +232/-15
    • Žiūrėti profilį
A. RAŠKINIS, G. KAROBLIS

Logikos užduočių pratybos

Mokomoji knyga 58 pslPradžia:   Pratarmė

Vytauto Didžiojo universitete skaitomas Logikos kursas gerokai skiriasi nuo tradiciškai skaitomų logikos kursų kitose aukštosiose mokyklose. Tai susiję pirmiausia su tuo, jog VDU yra humanitarinio profilio universitetas ne tik teikiamų studijų programų požiūriu, bet ir į asmenybės ugdymą ir plataus bendražmogiškojo mąstymo formavimą nukreipta paradigma.
Formuojant šio kurso turinį dėmesys kreipiamas į keletą tikslų.
1.   Siekiama, kad logika, kaip mokslas apie mąstymo dėsnius ir formas, studijuojančiąjam taptų jo mąstymo pažinimo priemone suprantant, kad savojo mąstymo pažinimas yra labai svarbus savęs pažinimo aspektas, o be savęs pažinimo yra sunku kalbėti apie integralios, inteligentiškos asmenybės ugdymą.
2.   Siekiama ne tik suteikti studijuojančiajam plačių teorinių žinių, bet ir padėti susiformuoti elementarius loginio raštingumo kultūros įgūdžius, sprendžiant paprastus, tam skirtus uždavinėlius.
3.   Pagaliau buvo keliamas labai pragmatiškas tikslas – išmokyti studentus lengvai pastebėti ir identifikuoti viešosios komunikacijos erdvėje sutinkamas logikos klaidas, kad jie tokių klaidų nedarytų, lengvai jas pamatytų viešųjų disputų metu ir, pagaliau, kad galėtų atpažinti ir apsisaugoti nuo bandymų manipuliuoti jų mąstymo laisve.
Todėl formuojant šio logikos kurso turinį, kad būtų išvengta įprasto kursui fragmentiškumo ir būtų geriau atskleista integrali žmogiškojo mąstymo visuma, buvo atsisakyta kai kurių tradiciškai dažnai sutinkamų specializuotų logikos skyrių (silogistika, formalioji dedukcija), vietoj jų įvedant modernesnius, naujus mąstymo aspektus apimančius skyrius, išlyginančius tradicinių kursų netolygumus (klausimų – atsakymų logika, uždavinio samprata, santykiais paremti samprotavimai, žinojimo visumos loginės struktūros, loginės pragmatikos principai). Išskirtinis dėmesys skiriamas loginių klaidų teorijai ir analizei.
Kurso dėstymo metodiką lėmė tikslas suformuoti klausytojams loginių žinių praktinio taikymo įgūdžius, išmokyti tas žinias taikyti kasdieninėje praktikoje. Todėl namų darbų, koliokviumo ir egzamino metu žinios tikrinamos ne reikalaujant perpasakoti teoriją, bet reikalaujant pademonstruoti mokėjimą taikyti tas žinias sprendžiant paprastus praktinius loginius etiudus. Kad studentams būtų lengviau susiformuoti praktinių uždavinių, suderintų su kurso turiniu, sprendimo įgūdžius, ir buvo sukurtas šis uždavinynas.
Visa pateikiama medžiaga suskirstyta į skyrius pagal logikos užduočių temas – teiginių, savybių, santykių ir klasių logika, loginių klaidų analizė. Kiekviename skyriuje yra po keletą pavyzdžių, kaip reikia atlikti ir pateikti elementariausių tipinių užduočių sprendimus. Sprendimai palydimi minimaliais teoriniais komentarais, kiekvieno tipo užduoties pradžioje – trumpas jos pristatymas, pabaigoje pateikiamos užduotys savarankiškam sprendimui. Knygos pabaigoje nurodomi savarankiškų užduočių sprendimo atsakymai bei sprendimo ypatumų komentarai.
1. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas

   Kad būtų galima spręsti šio tipo uždavinius, reikia mintinai mokėti pagrindines teiginių logikos jungtis – konjunkciją, silpnąją ir griežtąją disjunkcijas, implikaciją ir ekvivalentiškumą apibrėžiančias teisingumo lenteles:
Jūsų draugas, kolega ir puslapio administratorius,

Lukas.

Gerda Photography
Serveriai.lt 50% nuolaida!
Free Hosting
Free Templates

Manualai.lt Forumas