Rodyti pranešimus

Čia galite matyti visus šio nario pranešimus. Matote tik tuos pranešimus, kurie buvo paskelbti jums prieinamose lentose.


Žinutės - evolution

Puslapiai: [1] 2 3 4 5 6
1
PHP ir SQL - Klausimai ir pagalba / Ats: Paveikslėlių saugojimas
« Įrašytas: 2014-07-17 11:44:29 am »
ant web tokių dalykų neesu daręs, bet manau galima pritaikyti, kad kiekvienas paveiksliukas turi savo id pvz. picture_id ir yra atskira lentelė, kuri saugo picture_id ir nuorodą į paveiksliuką. Tada prie userio tiesiog pridedi picture_id ir taip gali pridėti daug paveiksliukų ir gan patogu šalinti

2
Naudingos nuorodos / Ats: Žaidimai ir kiti geri resursai mokymuisi
« Įrašytas: 2014-06-20 20:27:10 pm »
First person engine JavaScript http://www.playfuljs.com/a-first-person-engine-in-265-lines/
Teorija apie OpenGL http://www.codeproject.com/Articles/771225/Learning-Modern-OpenGL
Online OpenGL mokomoji knyga su kodo dalimis http://www.arcsynthesis.org/gltut/
GLSL pamokos http://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-core-tutorial/
Fizikos simuliacija su python http://www.petercollingridge.co.uk/book/export/html/6
Yra įvairių pamokų (ne tik gamedev) dauguma pamokų mokomos, bet yra ir free http://www.3dbuzz.com/training
Universaliųmechanikų pavyzdžiai su JavaScript kalba http://gamemechanicexplorer.com/

p.s. nereikįtų šitos temos iškelt iš php kategorijos? Nes dabar čia yra daug visko, kas nesusiję su php :D

3
Naudingos nuorodos / Ats: Žaidimai ir kiti geri resursai mokymuisi
« Įrašytas: 2014-06-15 15:18:43 pm »
JAVA http://www.greenfoot.org/door
Dar viena vieta išmokt JAVA http://www.learneroo.com/
Ruby on Rails http://www.schneems.com/ut-rails/
AngularJS https://www.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js
Legalūs tech. ebook'ai http://www.freetechbooks.com/
Daugybė MIT kursų http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/
WEB dev moko mozilla https://developer.mozilla.org/en-US/learn
WEB dev http://thecodeplayer.com/
Daug įvairių kursų http://www.codecademy.com/
Didelis kiekis kursų https://www.udacity.com/
Pratimai C, C#, C++, javascript, PHP, Python, Ruby kalbomis http://www.talentbuddy.co/
WEB, apps, žaidimai http://www.codeavengers.com/
Daug skirtingų Youtube video pamokų iš vieno žmogaus https://buckysroom.org/videos.php
Didelis pasirinkimas kursų ne tik susijusių su IT https://www.udemy.com/
Keletas skirtingų kursų http://www.programmr.com/
Daugybė kursų, ne tik IT https://www.khanacademy.org/
WEB https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/
Daugybė kursų, ne tik susijusių su IT http://academicearth.org/
Daug kursų, ne vien IT http://www.open.edu/openlearn/
PHP http://www.developphp.com/
Daug skirtingų IT kursų http://www.bentobox.io/

Šioks toks sąrašas :D dar turiu susijusių su žaidimų kūrimu, jei norit, galiu įdėti

4
Tai neapsimoka daryt savo captcha boto, o geriau kokį afrikietį samdytis? Gaila, žadėjau smagumo dėlei mokinantis apdorot paveikslėlius pasirašyt mini captcha botą :D Lukai, gaivink forumą, nieko čia nevyksta. Reikia pokyčių!

5
cha :D pirmasis laboratorinis. Kambariokui irgi toks pat kliuvo. Iš pradžių buvo pasirašęs, kad duomenis pasiverstų į 0 ir 1 žemėlapį, bet po to lygtais perrašė. Prieš du metus Kazickio programavimo turnyre teko šitu uždaviniu susidurti, tai dėl labai mažo laiko limito padariau mini hack'ą įvesdamas sąlygą, kad susidaro kambarys, kai sienų suma dalijasi iš 15. good luck. Dar turi beveik dvi savaites pasirašyt kodui :D

6
C# Klausimai ir pagalba / Ats: FOR uzduotis
« Įrašytas: 2013-12-25 00:32:57 am »
visų pirma, čia ne c#, o c++.
visų antra:
int dalikliu = 0;
int n;
cin >> n;
for(int i = 1; i < n; i++)
     if(n % i == 0){
        cout << n<< " ";
        dalikliu++;
     }
cout<<"Dalikliu: " << dalikliu<<endl;

7
C++ Klausimai ir pagalba / Ats: c++ pradinuko prasymas :(
« Įrašytas: 2013-10-31 22:46:45 pm »
čia compiler'io klaidos. pabandyk perrašyt arba bandyk kitą compiler'į (visual studio express arba codeblocks)

8
Įsidėk
#include <string>

9
Taip,. apie asamblerį girdėjau. ir gailiuosi kad pradėjau ne nuo jo o nuo aukšto lygio kalbų :|
nuo assemblerio pradėti neapsimoka. Jeigu nori eiti būtent tuo keliu geriausia mokintis C, o po to assembler, nes C artimiausia assembleriui (lygtais?), o assembler nėra taip lengva suprasti. pvz:
]
CGROUP GROUP VECTOR,CODESEG
VECTOR SEGMENT AT 0H
DB    6CH DUP(?)     ;FILLER
TIME_LO  DW    ?     ;DOS TIME
TIME_HI  DW    ?     ;DOS TIME
VEC_IP DW     ;CLOCK UPDATE VECTOR IP
VEC_CS DW     ;CLOCK UPDATE VECTOR CS
VECTOR ENDS

CODESEG  SEGMENT PARA
ASSUME CS:CODESEG,DS:CGROUP
ORG   100H
CLK PROC  FAR
JMP   SETUP     ;ATTACH TO DOS
INTRPT LABEL DWORD
INT_IP DW    0     ;OLD UPDATE VECTOR IP
INT_CS DW    0     ;OLD UPDATE VECROR CS
TICKS DW    0     ;TICK COUNTER
SCR_OFF  DB    0,0     ;SCREEN OFFSET IN BUFFER
CRT_PORT DW    0     ;SCREEN STATUS PORT
flag db    0
TIME DB    8 DUP(':',0BH)       ;TIME SAVE AREA
CLK_INT  LABEL NEAR
PUSH  AX     ;SAVE REGISTERS
PUSH  CX
PUSH  DI
PUSH  SI
PUSH  DS
PUSH  ES
PUSHF     ; AND FLAGS
CALL  CS:[INTRPT]     ;DO OLD UPDATE INTERRUPT
MOV   CX,0040H     ;GET SEGMENT OF DOS TABLE
MOV   DS,CX     ;PUT IN DS
MOV   CX,CS:TICKS     ;GET TICK COUNT
INC   CX     ;INCREMENT IT
CMP   CX,20     ;01F4H        ;HAS A MINUTE GONE BY?
JB    NO_MINUTE     ;NO, MOVE ON
CALL  UPDATE     ;YES, UPDATE CLOCK AND
MOV   CX,0     ; RESET TICK COUNTER
NO_MINUTE:
MOV   CS:TICKS,CX     ;SAVE UPDATED TICK COUNT
MOV   CX,0B000H     ;GET VIDEO SEGMENT
MOV   ES,CX     ;PUT IN ES
MOV   DX,CS:CRT_PORT     ;GET CRT STATUS PORT ADDR
MOV   DI,WORD PTR CS:SCR_OFF  ;GET SCREEN BUFFER OFFSET
LEA   SI,CS:TIME     ;GET DOS TIME
MOV   CX,16     ;SET UP TO MOVE 10 BYTES
CLI     ;DISABLE OTHER INTERRUPTS
WAIT1: IN    AL,DX     ;READ CRT STATUS
TEST  AL,1     ;CHECK FOR VERTICAL RETRACE
JNZ   WAIT1     ;WAIT FOR RETRACE LOW
MOV   AH,CS:[SI]     ;GET FIRST BYTE TO MOVE
WAIT2: IN    AL,DX     ;GET CRT STATUS
TEST  AL,1     ;CHECK FOR VERTICAL RETRACE
JZ    WAIT2     ;WAIT FOR RETRACE HIGH
MOV   ES:[DI],AH     ;MOVE BYTE TO SCREEN
INC   DI     ;INCREMENT INDEX
INC   SI
LOOP  WAIT1     ;MOVE NEXT BYTE
STI     ;ENABLE INTERRUPTS
POP   ES     ;RESTORE REGISTERS
POP   DS
POP   SI
POP   DI
POP   CX
POP   AX
IRET     ;RETURN FROM INTERRUPT
CLK ENDP
UPDATE PROC  NEAR
PUSH  AX     ;SAVE REGISTERS
PUSH  BX
PUSH  CX
PUSH  DX
PUSH  DS
MOV   AX,0040H     ;GET ADDRESS OF DOS TABLE
MOV   DS,AX     ;PUT IN DS
MOV   AX,TIME_HI     ;GET HIGH BYTE OF DOS TIME
mov   flag,0     ;am flag
HOUR: CMP   AX,0CH     ;CONVERT TO HOURS
JLE   H1
mov   flag,1     ;set to pm
SUB   AX,0CH
JMP   HOUR
H1: AAM     ;CONVERT TO ASCII
ADD   AX,3030H
LEA   BX,CS:TIME     ;GET ADDRESS OF TIME AREA
MOV   CS:[BX],AH     ;SAVE HOURS FIRST DIGIT
MOV   CS:[BX+2],AL     ;SAVE HOURS SECOND DIGIT
MOV   AX,TIME_LO     ;GET DOS TIME LOW BYTE
MOV   CX,8H     ;CONVERT TO MINUTES
SHR   AX,CL
MOV   DX,3CH
MUL   DL
SHR   AX,CL
AAM     ;CONVERT TO ASCII
ADD   AX,3030H
MOV   CS:[BX+6],AH     ;SAVE MINUTES FIRST DIGIT
MOV   CS:[BX+8],AL     ;SAVE MINUTES SECOND DIGIT
mov   byte ptr cs:[bx+12],'a'
cmp   flag,0     ;is it am?
jz    goahead
mov   byte ptr cs:[bx+12],'p'
goahead:
mov   byte ptr cs:[bx+14],'m'
POP   DS     ;RESTORE REGISTERS
POP   DX
POP   CX
POP   BX
POP   AX
RET
UPDATE ENDP
SETUP: MOV   AX,0     ;GET ADDRESS OF VECTOR TABLE
MOV   DS,AX     ;PUT IN DS
CLI     ;DISABLE FURTHER INTERRUPTS
MOV   AX,[VEC_IP]     ;GET ADDRESS OF OLD UPDATE IP
MOV   CS:[INT_IP],AX     ;SAVE IT
MOV   AX,[VEC_CS]     ;GET ADDRESS OF OLD UPDATE CS
MOV   CS:[INT_CS],AX     ;SAVE IT
MOV   VEC_IP,OFFSET CLK_INT ;PUT ADDRESS OF CLK IN VECTOR IP
MOV   VEC_CS,CS     ;PUT CS OF CLK IN VECTOR CS
STI     ;ENABLE INTERRUPTS
MOV   AH,0FH     ;READ VIDEO STATUS
INT   10H
SUB   AH,8     ;SUBTRACT 8 CHAR TIME FROM NCOLS
SHL   AH,1     ;MULTIPLY BY 2 FOR ATTRIBUTE
MOV   CS:SCR_OFF,AH     ;SAVE SCREEN TIME LOCATION
MOV   WORD PTR CS:CRT_PORT,03BAH  ;SAVE MONO STATUS PORT ADDR
TEST  AL,4     ;CHECK FOR COLOR MONITOR
JNZ   MONO     ;IF MONO, MOVE ON
ADD   WORD PTR CS:SCR_OFF,8000H   ;ADD COLOR OFFSET TO TIME OFFSET
MOV   WORD PTR CS:CRT_PORT,03DAH  ;SAVE COLOR STATUS PORT ADDR
MONO: CALL  UPDATE     ;DO FIRST UPDATE & PRINT TIME
MOV   DX,OFFSET SETUP     ;GET END ADDRESS OF NEW INTERRUPT
INT   27H     ;TERMINATE AND REMAIN RESIDENT
DB    117 DUP(0)     ;FILLER
CODESEG  ENDS
END   CLK

10
Kita / Ats: tutorialų turinio valdymo sistema
« Įrašytas: 2013-06-11 18:09:57 pm »
wordpress :)

11
Kita / Ats: Ieskomas web dizaineris
« Įrašytas: 2013-05-14 16:36:36 pm »
aš anksčiau piešdavau, bet kurį laiką nustojau tuo užsiiminėti. vasarą planuoju padirbėti kaip freelancer, jei nerasiu pastovaus sezoninio darbo. Naujų pavyzdžių neturiu, o senesni ganėtinai atsilikę nuo šiuolaikinių tendencijų, tai net nežinau ar apsimoka rašyt :|

12
kodo kokią nors turi? jei ne, sorry, bet ši bendruomenė už kitus pilno kodo programų nerašo. gali bandyti tik nusipirkti atsakymą.

13
C++ Klausimai ir pagalba / Ats: Padėkite ištaisyti programos klaidą.
« Įrašytas: 2013-04-26 23:33:22 pm »
strlen - c kalba. apskaičiuoti ilgį c++ kalboje int = string.length(); į string kiekvieną simbolį galima kreiptis atskirai, kaip į masyvą. Taip pat kiek žinau pagal visas taisykles, turi visada numatyti switch default būseną, nesvarbu ar ką turėtum. Dalys, kurios neveikia:
if (reiskinys[i] >= '0' && reiskinys[i] <= '9')if (reiskinys[i] == '+' || reiskinys[i] == '-' || reiskinys[i] == '*' || reiskinys[i] == 'x' || reiskinys[i] == '/' || reiskinys[i] == ':')
             {
             x[0] = reiskinys[i];
kodėl neveikia? per daug nesigilinau. kai turėsiu laiko paanalizuosiu, jei pats neišspręsi.

14
C++ Klausimai ir pagalba / Ats: Padėkite ištaisyti programos klaidą.
« Įrašytas: 2013-04-26 19:28:38 pm »
aš dabar prisijungęs per telefoną, tad negaliu normaliai peržiūrėti kodo. Ką tu turėtum daryti: išgauti eilutę kaip string, apskaičiuoti jo ilgį, prasukti masyvą kuris tikrintų ar skaičius ar raidė ( panagrinėk ascii table, galbūt, dėl to tau nesigauna), sudėlioji vieną skaičių iš skaitmenų iki ženklo, išgauni ženklą, gauni galutinį skaičių. Jei ženklų būna daugiau nei vienas - rodai klaidą.

15
PHP Fusion / Ats: Kaip idėti adsence koda i fusion ?
« Įrašytas: 2013-04-04 12:48:08 pm »
system admin >  panels > įdedi php kodą ir pasirenki pagal save nustatymus

16
Kita / Ats: WEB Informacine sistema
« Įrašytas: 2013-04-04 12:44:16 pm »
kuriame universitete studijuoji? čia geriausia būtų naudoti savo paties tvs. rašyti php. dėl php įrankių klausk geriau nusimančių šiame forume, bet galima viską padaryti pasitelkiant tik notepad

17
html vis labiau plečiasi, tad nieko keisto. šis microsoft sprendimas per daug nenustebino manęs.

p.s. win8 apps kūrimu aš irgi jau kuris laikas truputį užsiimu, tik rašau juos ne js, o c#. Dėl licencijos, tai kiek skaičiau nėra sudėtinga - kas mėnesį įsijungiant vs2012 išmes lentelę, kurioje bus galima automatiškai atnaujint.

18
Virtuvė / Web - kompiuterių ateitis?
« Įrašytas: 2013-03-28 16:32:44 pm »
Mano blog'o įrašas:
Citata
Sveiki. Norėčiau pasidalinti mintimis, kurios jau kuris laikas neduoda man ramybės. Web. Kalbu ne tik apie patį internetą, bet ir apie patį kompiuterį. Vis daugiau įvairių dalykų galime nuveikti pasitelkę savo interneto naršyklę. Naršyklių plėtiniai, įvairios aplikacijos ir t.t. padeda mums atlikti ganėtinai įprastus darbus, kuriuos anksčiau atlikdavome paleisdami įvairias, tam tikslui pritaikytas, programas. Gali pasirodyti,  kad tai nėra labai tikėtina, bet:

Google operacinė sistema paremta web;
online nuotraukų redaktorius;
vis labiau populiarėja web platforma žaidimams- WebGL,  Mozilla inovacijos (jei įdomu, kas buvo atlikta dėka Mozillos: here );
Windows 8 apps gali būti kuriami pasitelkiant html ir javascript.
Čia tik keletas pavyzdžių, kuriuos šiuo metu prisiminiau.

Kaip interneto puslapis gali būti spartesnis už programą, kuri siunčia užduotis į procesorių? Juk naršyklė turi daugybė atskirų komponentų, kurie tam tikrais momentais gali būti visiškai nereikalingi ir sulėtinti patį darbą, todėl specialios programos visada pirmaus. Žinoma, assambler’io niekas nepralenks, kuris siunčia tiesiogiai komandas į procesorių,  Bet su vis naujesnėmis technologijomis tai kelia vis mažesnį rūpestį.  Kitas svarbus aspektas – patogumas. Vartotojui nebereikia siųstis įvairų exe, bibliotekų atlikti tam, ką, galbūt, jis panaudos tik vieną ar du kartus. Be to, naudojant web aplikacijas nereikalingas didelės apimties kietasis diskas. Taigi, iškrenta vienas iš aspektų, lemiančių kompiuterio kainą. Bet iškyla kita problema – yra būtinas internetas. Žinoma, didžioji dalis kompiuterių turi internetą ir jų skaičius kasdien auga, bet kas nutiktų jei valandai ar dvejoms mūsų interneto ryšys sustreikuotų dėl tiekėjo kaltės? Būtume visiškai izoliuoti nuo bet kokio darbo.

Kokia mano nuomonė? Web stums vis labiau taikomosias programas iš populiarumo ribų, bet jos niekada nemirs, nes niekas nepralenks tiesioginio užduočių siuntimo į procesorių, tad taikomosios programos liks mokslo srityje bei reikšmingesniuose IT projektuose.rojektuose.


Visų nurodytų pavyzdžių nuorodas rasite čia: http://blog.evalkaz94.blg.lt/web-kompiuteriu-ateitis/

O ką apie tai manote jūs?

19
Virtuvė / Ats: Tvistas, kuris neatlaikė... ( skaitykite temoje )
« Įrašytas: 2013-03-28 02:05:32 am »
tai jaučiu tas pats vitalikaz :D

jau geriau galėjo paleist tinklapį ant paprasto cms negu pačiam rašyti kai nemoki.

20
nepatiko meniu. Jos pozicija yra nepatogi. mažo dydžio ir viršuje. labai nefunkcionalu.  Jei teksto daug, tai kiek teks stumti į viršų, kad perjungti? Be to labiau nepratę internautai gali iš vis nerasti jos. Header'io font'as nepatiko. Tiesiog netinka pagal mano akį. Aš bent jau visada naudodavau arial ir myriad pro. Trūksta kokio nors cinkelio kad dizainas neatrodytų toks niūrus ir paprastas.

Puslapiai: [1] 2 3 4 5 6